My Dear Dad Said / پدر جون گفت

Afrang Nordlöf Malekian går första året på kandidatprogrammet i fri konst på Kungl. Konsthögskolan. Han utforskar vilka historier som tillåts berättas och vilka liv som tillåts sörjas. Verken tar avstamp från personliga såväl som kollektiva händelser som uppstår i dysfunktionella strukturer där människor förtrycks. Just nu ställer han ut verket My Dear Dad Said / پدر جون گفت  i Blackbox på Mejan.

Afrang, vari ligger kraften i att använda sig av sin egen kropp i sin konst?
– I just verket “My Dear Dad Said” undersöker jag hur traumatiska minnen lagras inuti kroppen och ständigt, utanför en bestämd tidsram, påverkar en som person. Hur nuet är en plats som vilar i spåren av minnen och händelser som existerar helt öppet eller i det dolda. Att använda mig av min egen kropp var dessutom ett tillvägagångssätt för att positionera mig i mitt arbete: att ge möjlighet för betraktaren att förstå vilken blick som skapat verket.

Ser du detta verk som ett performance?
– Jag ser delvis verket som ett performance inför videokameran. Det är den enda betraktaren i stunden när materialet för videon filmas.
Verket existerar också i form av en diptyk, då tillsammans med ett videoverk, Minnena faller glasklara mot ingen botten utom oss själva, där jag doppar mina händer i vit färg och därefter stryker händerna på ryggen. Genom det ville jag undersöka tröst och ensamhet som barn. Hos vem finner en tröst när en växer upp i en otrygg miljö? Hur länge tillåts en vara barn innan en måste bli vuxen?

Vill du säga något om varför du har valt den berättelse du valt?
– För mig är det viktigt att tala om berättelser och händelser där människor kommer i kläm mellan maktstrukturer. Hur människoliv värderas beroende på kontext, vilka berättelser som får ta plats i den kollektiva historieskrivning samt hur och av vem de berättas.

Du använder dig av repetition i detta verk. Är det en medveten metod?
– Repetition är för mig en metod där jag kan prata om minnesbildning och om hur något formas. I videon, My Dear Dad Said, talar repetitionen delvis om hur tätt återkommande trauman ger upphov till ständigt nya sår och där upprepningarna i sig blir komponenter som försvårar en läkningsprocess.

Afrangs verk går att se nu under hela helgen i Blackbox på Mejan, innan utställningen avslutas på söndag.

Utställningens öppettider:
23/5-4/6
Må – Sö kl 12.00-18.00

Kungliga konsthögskolan/Royal Institute of Art
Flaggmansvägen 1
111 49 Stockholm

Bilder och film: Afrang Nordlöf Malekian

Spara