Jeppe Hein – Ett leende till dig

I den stora separatutställningen Ett leende till dig vill den uppmärksammade danska konstnären Jeppe Hein undersöka vad lycka är.

När den danske konstnären Jeppe Hein ställer ut på Bonniers Konsthall i Stockholm har han lycka som tema. I en publik kampanj inför utställningen Ett leende till dig ställde han frågor kring vad lycka är. Hur smakar den? Hur låter den? Med både kampanjen och utställningen vill Jeppe Hein undersöka idéen om lyckan som meningen med livet och hitta den samtidigt universella och individuella definitionen av lycka. – Som ett första steg i ett större projekt på temat kommer utställningen på Bonniers Konsthall att handla om lycka, säger Jeppe Hein. Dels illustrerar jag min egen resa och dels uppmanas åskadarna att fundera kring sina egna uppfattningar om vad lycka är. Somliga verk kommer locka besökarnas sinnen, andra kommer kräva deras engagemang. En del verk kommer skapa lustiga situationer där dialog med främlingar uppstår, andra kommer ställa publiken inför frågor som är viktiga enbart för dem personligen. Samtliga verk erbjuder publiken att vara ”här och nu”, med ett leende på läpparna. Ett leende till dig är den första större separatutställningen med Jeppe Heins konst i Sverige. Här visas både äldre och helt nya installationer, skulpturer och målningar. I sin konst låter Jeppe Hein både rummet och betraktaren bli en del av konstverken. Han leker med betraktarens sinnesupplevelser och inkluderar inte sällan både känsel, rörelser, ljus och ljud i sina konstverk. I den interaktiva installationen Light Pavilion trampar en person igång en cykel som i sin tur bidrar till att en ljusslinga vecklar ut sig till ett cirkustält och i You möts alla som försöker titta in i ett hål i väggen av en spegelbild av sitt eget öga. När man kliver in i konsthallen aktiveras en kula i verket Path of Frequencies och börjar åka längs en linbana. Längs linbanan slår kulan till buddhistiska meditationsskålar av metall och skapar på så sätt ett ljudlandskap i salarna.

Jeppe Hein – I'm right here right now, 2010/11; Path of Frequences, 2012. Foto: Per Kristiansen
Jeppe Hein – I’m right here right now, 2010/11; Path of Frequences, 2012. Foto: Per Kristiansen

Ett av de mest centrala verken i utställningen är I am right here right now. Den består av ett hundratal akvareller som Jeppe Hein målade som en slags dagboksantecknigar under en tid av utbrändhet och visar konstnärens väg ut ur mörkret och sårbarheten. Målningarna i  I am right here right now blir även till en utgångspunkt för Jeppe Heins undersökning av lycka. Jeppe Hein är född i Köpenhamn, men bor och arbetar i Berlin. Sedan studierna på Kongelige Danske Kunstakademin i Köpenhamn och Städelschule i Frankfurt am Main har Hein skapat ett flertal offentliga konstverk och ställt ut på museum som 21st Century Museum of Contemporary Art i Kanazawa, Neues Museum i Nürnberg samt AroS Museum of Art i Århus. Utställningen Ett leende till dig visas på Bonniers Konsthall fram till den 28 juli. I sommar kommer även utställningen att sprida sig till utställningen Lycka på allvar på Wanås Konst.