Stop Female Death In Advertising

Lisa Hågeby tröttnade på hur kvinnor passiviseras i kommersiella kontexter. Nu har hon dragit igång en kampanj med syfte att stoppa kvinnornas död i reklamen.

Kampanjen Stop Female Death in Advertising vill uppmärksamma hur reklam inte sällan skildrar kvinnor som viljelösa eller undergivna. Eller helt enkelt som döda.

Stop Female Death In Advertising är mitt examensarbete från Beckmans Designhög- skola. Det handlar om passivisering av kvinnorollen i en kommersiell kontext, något vi ser så ofta att vi knappt reagerar. Jag har därför valt att lyfta den mest extrema passiviseringen, bilder som anspelar på en död kvinna, säger Lisa Hågeby.

På hemsidan stopfemaledeathinadvertising.com har Lisa skapat en visuell protestlista där vem som helst kan bidra med sina bilder av till synes döda kvinnor i kommersiella sammanhang. Det är en skrämmande bildström av kvinnor som är lika viljelösa som livlösa. Det är kvinnor som både drunknat och begravts i modereportage och reklamkampanjer.

“Jag har valt att lyfta den mest extrema passiviseringen, bilder som anspelar på en död kvinna”

– Vad gör dessa bilder för skada egentligen? Ska det inte finnas en konstnärlig frihet även i kommersiella sammanhang? Många av dessa bilder är hommager, parafraser eller referenser till konstverk, men det är just när man använder dem i kommersiella syften som det kan skapa problem, säger Lisa.

Det finns forskning som visar att när kvinnor får mer inflytande och tar mer plats i samhället går utvecklingen inom andra områden istället bakåt. Pornografin blir extremare, reklamen våldsammare och bilden av kvinnan mer passiviserad. Samtidigt tenderar modet att bli mer feminint och det är ingen slump att man man kan se trender som idealiserar kvinnan som mamma och hemmafru. Tendensen kallas backlash och återkommer genom historien. Det är dessa backlashes Lisa vill motverka.

– Min kampanj riktar sig till reklambranschen, eftersom det är där man kan skapa förändring. Jag tror inte att någon skapar dessa typer av bilder med intentionen att göra skada. Snarare handlar det om okunskap och brist på reflektion. Men som kommunikatör och skapare av kommersiella bilder har man stor makt och det vore fantastiskt om man kunde använda denna makt till att ifrågasätta stereotyper och konventioner i stället för att bidra till dem. Det finns mycket originellare, intressantare och mer spännande sätt att porträttera kvinnor på!

“Det finns mycket originellare, intressantare och mer spännande sätt att porträttera kvinnor på”

Projektet Stop Female Death In Advertising är Lisas examensprojekt från Beckmans Designhögskola och kommer att ställas ut i sin helhet på Beckmans examensutställning den 22-26 maj. Så länge kan du bidra med bilder till protestlistan på stopfemaledeathinadvertising.com eller klicka dig in på Facebooksidan.