GTG 04
GTG 10
GTG 05
GTG 01
GTG 02

Weekday och GonzalezHaase

Med inspiration från Stockholm och dess människor har arkitektduon GonzalezHaase tagit fram ett nytt butikskoncept för Weekdays butik i Götgatsbacken. Radar har träffat den ena halvan av duon.

Butiken på Götgatan i Stockholm är det tredje samarbetet mellan Weekday och arkitektduon GonzalezHaase. Duon består av Pierre Jorge Gonzalez och Judith Haase som arbetat mycket med att ta fram rumsliga koncept åt modemärken och konstsamlingar. När Weekday för några år sedan ville ta fram ett nytt butikskoncept vände de sig till GonzalezHaase som efter viss tvekan tog sig an uppdraget. Hittills har samarbetet resulterat i en butik i Berlin, en i Amsterdam och nu även butiken i Stockholm.

– Till en början kände vi oss inte helt säkra på att vi skulle ta oss an uppdraget från Weekday, säger Jorge Pierre Gonzalez. Vi har arbetat mycket med rumsliga koncept för konst och dyrare modemärken, men det här var ett märke som krävde en annan slags design, komplexare och mer funktionell. Men det var också därför det kändes intressant för oss. Det var en utmaning, men vi sökte efter en utmaning.

När GonzalezHaase väl bestämt sig och visade upp sina skisser för Weekday kände de båda att de hittat rätt.

– Våra tankar kring design och inspiration samspelade väldigt bra, säger han. Vår inställning till rum och material låg helt i linje med Weekdays inställning till design och produktion. Vi delade samma slags universum.

Pierre Jorge Gonzalez och Judith Hesse. Foto: Sandra Semburg
Pierre Jorge Gonzalez och Judith Hesse. Foto: Sandra Semburg

GonzalezHaase har tidigare tagit fram en mängd rumsliga koncept till konstutställningar, konstsamlingar och gallerier, bland annat till Galerie Nordenhake och Lindenhaus Art Building i Berlin, något som Pierre Jorge Gonzalez säger skiljer sig från arbetet med en klädbutik.

– När du arbetar med ett galleri måste du vara återhållsam. Det är ett rum där man bara ska visa och se på konst och vårt arbete handlar bara om rumsligheten kring konsten. Men ett rum där man ska sälja kläder kräver mängder av saker och funktioner för att fungera. Det är ett mycket mer komplext maskineri.

– När man ska ta fram en butik måste man också tänka på att den ska representera och samspela med varumärket. Men man vill också överraska kunderna som kommer in i butiken och visa upp en ny sida av varumärket.

När GonzalezHaase skulle ta fram det nya butikskonceptet för Götgatan stod funktonaliteten i centrum. Materialen, möblemanget och belysningen är enkla och ärliga. Med raka linjer, kantiga former och material som metall, trä och glas har GonzalezHaase byggt upp en butik som känns både spartansk och spännande.

– Det är mycket råa material, säger Pierre Jorge Gonzalez. Det är enkla material som bygger ett rum snarare än en struktur. Vårt arbete har handlat mer om att sätta samman delar än att bygga en struktur. Ljuset är ett av våra material och i den här buiken har ljuset blivit till en slags himmel. Dels har vi låtit vissa delar vara öppna och dels har vi satt samman spotlights till små moln. Men egentligen vill vi inte representera något med vår design. Det handlar inte om teater. Det man ser är det man får.

Butiken i Stockholm delar samma visuella koncept som butikerna i Berlin och Amsterdam, men GonzalezHaase har anpassat den till både staden och byggnaden.

– Den har samma visuella koncept som de andra butikerna. Men som arkitekt så anpassar man sig alltid till situationen och rummet. Varje byggnad adderar något nytt till konceptet. Det är som ett språk som bara blir rikare från projekt till projekt. Det är en levande process där vissa delar tas bort medan andra läggs till. Det är som mode. Man har en kontinuerlig stil, men i slutändan är varje säsong annorlunda.

GTG 02
Från Weekdays butik på Götgatan.

Till butiken på Götgatan har GonzalezHaase hämtat inspiration från Stockholm som stad och människorna som bor där.

– Vi känner till Stockholm och har varit här under både sommaren och vintern. Men det är inte bara Stockholm som stad som har inspirerat oss utan även mentaliteten här. Hur människor är, hur de talar med varandra, hur de interagerar. Det skiljer sig mycket från till exempel Tyskland, Frankrike eller Spanien, där jag kommer från. Det handlar om kontrasterna mellan människorna och klarheten de utstrålar, mellan den mörka vintern och människornas ljusa mentalitet.

Nästa steg i samarbetet mellan GonzalezHaase och Weekday är märkets första butik i Asien som snart öppnar i Osaka, Japan. När jag undrar om de har fler planer för framtiden skrattar Pierre och säger att han hoppas det.

– Vi hoppas att det kommer att bli många planer!