ordet på k en söndag när allt blivit mörkare

karlek1

_MG_5357

_MG_5358

Han kom som en vind.
Vad bryr sig en vind om förbud?
Han kysste din kind,
han kysste alltd blod till din hud.

Från din mun har han kysst
det sista av motstånd som fanns.
Din mun ligger tyst
med halvöppna läppar mot hans.
Det kommer en vind och går:
och hela din världsbild rasar
för en fläkt från syrenernas vår
och gullregnens klasar.

Hjalmar Gullberg

Jag köpte min kärlek för pengar,
för mig var ej annan att få
sjung vackert, i skorrande strängar,
sjung vackert om kärlek ändå.

Den drömmen som aldrig besannats,
som den dröm var den vacker att få,
för den, som ur Eden förbannats,
är Eden ett Eden ändå.

Gustav Fröding

Min hand
din hand
din mun
min mun
min kropp
din kropp
vår hand
vår mun
vår kropp,
jag älskar oss.

Gunnar Harding

Hur kan jag säga om din röst är vacker.
jag vet ju bara, att den genomtränger mig
och kommer mig att darra som ett löv
och strasar sönder mig och spränger mig.

Karin Boye

 

 

Leave a comment