Centimeter – Radar Magazine

Centimeter

Sjuttio centimeter. Så långt är det avstånd som definierar vår säkerhetszon i sociala sammanhang. Det är också den siffra som bandet Centimeter döpt sin senaste skiva efter.