Introduktion till Gather Festival 2017

Gather Festival är en helt ny festival i Stockholm mellan 13-16 September. Festivalen är en blandning av konferens och musikfestival med talare och labb inom vetenskap och innovation blandat med ett musik- och kulturprogram. Radar är stolta att presenterar sig som mediapartner till Gather — vi kommer att skriva om kulturakterna och täcka evenemanget på plats i september.

Gather finns för att täppa igen det tomrum och avsaknad av öppna och samtida mötesplatser, berättar initiativtagaren Jakob Grandin. Deras vision är att skapa en plattform som inspirerar till kreativitet och skapande och möjliggöra innovation genom transdisciplinära möten.

– Alltför många initiativ där kultur och näring ska mötas fokuserar på en enskild aktör eller sammanhang och är dessutom ofta slutna rum och ganska elitistiska invite only-event, berättar jakob.


Besök gatherfestival.com för mer information och biljettköp

En konferens, en kulturfestival och ett innovationslabb – på samma gång

Festivalen består av tre delar. För det första en konferens där besökarna bjuds in till föreläsningar utifrån festivalens fem olika teman (se faktaruta). Många internationellt erkända talare är bokade, däribland Gerard Ryle som ledde arbetet med Panama Papers, ett utav världens största journalistiska samarbeten och avslöjanden och Lucy McRae, en visuell konstnär som jobbar i gränslandet mellan människa och teknik.

Den andra delen består av så kallade “Labs” där du som besökare bjuds in att delta och innovera tillsammans med andra deltagare, företag och och organisationer.

Tätt sammanflätat med konferensdelarna av programmet presenterar också Gather den tredje komponenten, en gedigen musik- och kulturfestival med artister, konstnärer och nattklubbar. Under våren har bokade musikakter släppts löpande och fler kommer det bli. Här är några av de bokade akterna och vi kommer uppdatera när nya bokningar offentliggörs. Hela listan av talare och artister hittar du på gatherfestival.com/participants.

Amanda Bergman
Lady Leshurr
Fatima Al Qadiri
Sebastian Mullaert och Ulf Eriksson
Naomi Pilgrim
Busu
Drömfakulteten
Gidge
Ghazal, ALX9696 & Dinamarca (Staycore)
LASH
Teenage Engineering Soundsystem

Lyssna på vår Spotify-lista med låtar från artisterna för att komma i stämning.

Jakob Grandin är en kulturentreprenör som sedan 2003 har startat många idag väletablerade kulturprojekt som nattklubben Trädgården i Stockholm och trygghetsorganisationen Nattskiftet. Han är dessutom grundare av kommunikationsbyrån GFC, samt fd styrelseordförande för Refugees Welcome Stockholm. Hans drivkraft har alltid bottnat i att driva förändring och samla människor.
– Jag måste framåt på gott och ont. Gather är en komplicerad symbios av det vi arbetat med i 15 år. Näringsliv, stad, kultur och samtid. I Gathers fall är drivet att skapa något som blir större än oss själva, förklarar Jakob.

Gathers fem teman

Detta år kommer festivalen att kretsa kring fem olika teman: Demokrati, Ekonomi, Kommunikation, Människa vs Maskin och Stadsutveckling. Jakob berättar om urvalet: “Valet av teman har varit svårt. Vi tyckte dessa fem discipliner representerade vår samtid och är riktningar och fokus som alla överlappar och angränsar till varandra”.

Demokrati
En levande demokrati handlar till stor del om information och upplysning, men i vår tid av “post-truth” och “fake news” uppstår ett behov av Demokrati 2.0. Från Panama Papers till nättroll – vi behöver ifrågasätta vem som egentligen fattar besluten.
Ekonomi
En ny typ av ekonomi växer fram i skärningspunkten av teknisk utveckling, forskning och värderingsdrivna entreprenörer som vill både tjäna pengar och göra gott, samtidigt. På grund av bland annat den snabba automatiseringen av arbete och mänsklighetens klimatutmaningar är finansvärldens framtid mer spännande och utmanande än någonsin.
Kommunikation
Upplevelser och teknologier som Virtual Reality som kändes som science fiction för bara några decennier sedan finns nu tillgängliga för många. Men att skapa för dessa nya medier innebär så mycket mer än att flytta 2D-beteenden till en 3D-värld. Det handlar om att utforska hur människan uppfattar både sig själv och sin omgivning.
Människa vs Maskin
Människan är på väg att förenas med maskinen. Vi vill utforska den spänning som uppstår mellan natur och teknik och vilka möjligheter och risker vi står med inopererade chip, nanoteknik i vårt blod och mycket annat.
Stadsutveckling
Världens befolkning blir mer och mer urban och cirka 70% beräknas bo i en stad år 2050. Det här betyder att vi behöver återupptäcka vad det betyder att bo tillsammans. Att kollektivt utveckla våra gemensamma miljöer och hitta hållbara lösningar på allt från energiförsörjning till kultur till infrastruktur.

Besök gatherfestival.com för mer information och biljettköp och följ Gather på Facebook och på Instagram. Vi kommer uppdatera löpande om festivalen här på Radar – följ oss på Facebook för det senaste.