Virginia Woolf
august-strindberg-11
SWEDEN-BERGMAN
wallpaper-albert-einstein-scientist-physicist-theorist-face-tongue
hemingwaywall

Mellan kreativitet och dårskap

Några av vår tids största konstnärer, författare och vetenskapsmän har haft någon slags mental sjukdom. Studier visar att linjen mellan kreativitet och dårskap är tunnare än man trott.

Bilden av Albert Einstein med tungan utsträckt och håret på ända har blivit en sinnebild för myten om det galna geniet. Det är en myt som berättar om en människa som skapar storslagen konst eller tänker ut revolutionerande teorier i ett tillstånd av manisk kreativitet. En särling i ständig kamp mot både etablissemanget och sina egna demoner. Det är en myt som etsat sig fast djupt i vårt kulturella medvetande. Men det är också en myt som delvis är sann.

Studier har visat att det finns ett samband mellan kreativitet och mentala sjukdomar. Diagnoser såsom schizofreni, depression, bipolära sjukdomar, ångestsyndrom och autism är vanligare bland kreativa människor än bland befolkningen i stort. Konstnärer, författare, dansare, forskare och fotografer är bland de mest drabbade. Kreativitet är även vanligare hos människor som har exempelvis schizofreni eller bipolär sjukdom i släkten.

“Man släpper spärrarna och tillåter sig att tänka bortom ramar och regler”

En av anledningarna till att kreativiteten ökar med vissa mentala sjukdomar är att man blir mer öppen för intryck både från världen runt sig och från sin egna inre värld. Man släpper spärrarna och tillåter sig att tänka bortom ramar och regler. Man kan också bli mindre mottaglig för vad människor runt en tycker och tänker vilket gör att man vågar gå sin egen väg. Studier har visat att dopaminsystemet i hjärnan hos kreativa människor till viss del liknar det man ser hos schizofrena, något som skulle kunna vara en förklaring till sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom. Det handlar om att man har en lägre nivå av så kallade D2-receptorer, något som gör att man ser samband på ett annat vis än andra.

Salvador Dalí. Foto: Philippe Halsman
Salvador Dalí. Foto: Philippe Halsman

– En gemensam nämnare mellan kreativa människor och schizofrena är just förmågan att se ovanliga samband och göra ovanliga associationer, säger Fredrik Ullén som är docent vid Karolinska Institutet och som forskat på just det här ämnet. När man har en lägre nivå på D2-receptorerna släpps mer information igenom. Ramarna är inte så strikta, man ser ovanliga samband på ett annat vis än andra.

“Många av de konstnärer, författare och forskare som satt som djupast spår i historien har haft någon slags diagnos”

Många av de konstnärer, författare och forskare som satt som djupast spår i historien har haft någon slags diagnos. Albert Einstein tros ha haft Aspergers syndrom. Författaren Ernest Hemingway diagnostiserades som bipolär och pendlade mellan maniska tillstånd och depressioner. Den stora svenska författaren August Strindberg drabbades periodvis av psykoser och kriser och författaren Virginia Woolf led av återkommande depressioner och sammanbrott. Den expressionistiske konstnären Vincent van Gogh led av svåra psykiska besvär och blev vid ett tillfälle så manisk att han skar av delar av sitt vänstra öra. Konstnären Jackson Pollock som är känd för sina explosiva och expressionistiska droppmålningar diagnostiserades som patologiskt introvert och den extroverta konstnären Salvador Dalí tros ha lidit av en personlighetsstörning. Även regissören Ingmar Bergman hemsöktes av sina demoner.

Några av vår tids största konstnärer, författare och vetenskapsmän har således befunnit sig i gränslandet mellan kreativitet och galenskap. Det är ett gränsland som kan vara både himmel och helvete. Kreativiteten har även en destruktiv baksida och både Ernest Hemingway och Virginia Woolf drevs till slut till självmord. Men vad både forskningen och historien visar är att mentala sjukdomar inte bara är mörker och elände utan även kreativitet och inspiration.

“There is no great genious without some touch of madness”

– Det blir en påminnelse om att psykiska sjukdomar faktiskt innehåller något som kan vara positivt, säger Fredrik Ullén. Det är inte enbart negativt och destruktivt som det oftast framställs.

Som en hyllning till kreativiteten och galenskapen bjuder Radar in till en Ginafton på Danvikens Hosptial utanför Stockholm torsdagen den 23 maj. Vi säger som Aristotele – there is no great genious without some touch of madness.