2013 års Oscarnominerade dokumentärfilmer

De Oscarnominerade dokumentärfilmer till den 85:e Oscarsgalan tillkännagavs idag. Precis som tidigare finns det två kategorier för dokumentärfilmer; bästa dokumentär och bästa dokumentära kortfilm. Endast fem filmer nominerade i varje kategori och dessa är de nominerade filmerna. Radars nya Isländska journalist Brynja berättar vilka filmer som är nominerade

5 Broken Cameras (dir. Emad Burnat & Guy Davidi)

När israeliska bosättare börjar bygga bostäder och uppföra en mur i byn Bil'in på Västbanken, dokumenterar en palestinsk lantarbetare stadens motstånd mot den nya bosättningen. Under flera år är de boende i konflikt med den israeliska försvarsmaken. Spänningarna stiger då muren står kvar och bosättningen fortsätter. Detta är den första Oscarnomineringen för  Emad Burnat och Guy Davidi.

The Gatekeepers Nominerade ännu inte angivna

Sex före detta chefer för Shin Bet, den israeliska säkerhetspolisen, talar öppet om deras deltagande i den politik som har format en lång historia av våld mellan israeler och palestinier. I  efterdyningarna av Sexdagarskriget 1967 diskuterar männen med anmärkningsvärd öppenhet de framgångar och misstag i sina yrkesroller.

How To Survive a Plague Nominerade ännu inte angivna

I mitten av 1980-talet i en tid då det officiella gehöret på den växande aids-epidemin var lågmäld och ibland fientlig, började aktivistgruppen ACT UP rikta uppmärksamhet i medierna om sjukdomen och krävde insatser från regeringen och det medicinska samfundet. Medan vissa medlemmar i gruppen iscensatte protester, riktade andra sitt fokus på att forskning gjordes på viruset, något som senare kom att bidra  till att en dramatisk förändring av behandlingen.

The Invisible War Nominerade ännu inte angivna

Enligt försvarsdepartementet uppskattningar har över 19.300 medlemmar i den amerikanska militären utsatts för sexuella övergrepp under 2010 enkom. Men trots att andelen sexuella övergrepp mot kvinnor i tjänsten är dubbelt så stor som hos den civila befolkningen, ledde endast tio procent av övergreppen i åtal.

Searching for Sugar Man Nominerade ännu inte angivna 

Otrolig berättelse om musikern Sixto Rodriguez, en musiker på 1970-talet Detroit. Han blev aldrig känd för den stora massan i Amerika, men hans skivor sålde bra i Sydafrika, utan att han visste det. Han slutade göra skivor och en rad mysterier steg om hans öde — några trodde att han hade begått självmord. Två decennier senare började två Syd-afrikaner forska för att ta reda på vad som egentligen hände med Rodriguez.

Oscarnominerade dokumentärfilmer: korta dokumentärfilmer

Inocente, dir. Sean Fine and Andrea Nix Fine

Femton år gammal Inocente, en hemlös, odokumenterad invandrare, klamrar sig fast vid sin beslutsamhet att bli konstnär trots en dyster framtid. Detta är den andra Oscarnominering för Sean Fine. Han har tidigare nominerats till WAR/DANCE (2007), en dokumentärfilm.

Open Heart, dir. Kief Davidson and Cori Shepherd Stern

Åtta rwandiska barn med allvarlig hjärtsjukdom reser till Salam Centre i Sudan för behandling. Dessa är de första Academy Award nomineringar för Kief Davidson och Cori Shepherd Stern.

Mondays at Racine, dir. Cynthia Wade and Robin Honan

Den tredje måndagen i varje månad öppnar systrarna Cynthia och Rachel sin skönhetssalong på Long Island för kvinnor som genomgår kemoterapi. Det här är den andra Oscarsnominering för Cynthia Wade. Hon har tidigare vunnit bästa dokumentära kortfilm med filmen Freeheld (2007). Det är den första Oscar-nominering för Robin Honan.

King´s Point, dir. Sari Gilman and Jedd Wider

Vi får följa fem pensionärer på Kings Point Retiremnet Community under loppet av ett decennium när de möter förlust, sjukdom och en ökad känsla av isolering i sina liv. Den första Oscarsnomineringar för Sari Gilman och JEDD bredare.

Redemption, dir. Jon Alpert and Matthew O'Neill

In New York City, individuals known as canners survive by collecting cans and bottles from trash and recycling bins and redeeming them for money. This is the second Academy Award nomination for the directors.  They were previously nominated for 'China´s Unnatural Disaster: The Tears of Sichuan Province (2009) as best documentary short.

Stillbild från Redemption
Stillbild från Redemption

 

Brynja Dogg Friðriksdóttir driver Docs & film festivals, en webbplats som skriver om dokumentärer och filmfestivaler från hela världen.